Úvod

Obec Těšíkov leží v jesenických horách (oblast spadá do geomorfologického celku Nízký Jeseník, podcelku Domašovská vrchovina, okrsku Jívovská vrchovina) asi 8 km východně od Šternberka při silnici do Domašova nad Bystřicí v nadmořské výšce 545 m/n.m. mapa regionu Jedná se o obec ležící v od severu k jihu táhnoucí se kotlině, která je uzavřená okolními kopci, a v níž protéká Těšíkovský potok, který se pod obcí vlévá do Trusovického (Bělkovického) potoka. Nejvyšší body okolních kopců dosahují nadmořské výšky přes 600 m/n.m.(Oldřichovský kopec 628 m/n.m., Slunečná 627 m/n.m.,Větrník 564 m/n.m).

Převážná část katastrálního území náleží do oblasti, která se vyznačuje krátkým létem, jež je mírné až mírně chladné, suché až mírně suché. Přechodné období je zde normální až dlouhé, s mírným jarem a mírným podzimem. Zima je normálně dlouhá, mírná až mírně chladná, suchá až mírně suchá s normálním až krátkým trváním sněhové pokrývky. Srážkové poměry lze charakterizovat dle údajů naměřených ve stanici Město Libavá v nadmořské výšce 542 m, která leží cca 12 km východně od obce.Z celkového ročního průměrného úhrnu srážek 719 mm přísluší k letnímu období (IV. - IX.) 437 mm a k zimnímu období (X. - III.) 276 mm. Průměrná roční teplota vzduchu činí 5,6°C. Při inverzním rázu počasí se zde vyskytují časté mlhy.

84899 návštěvníků© 2005 Ing.Karel Jorda, tesikov@email.cz