Historie

Historie obce

Těšíkov, Něm.Tscheschdorf: česky do r.1918 Těšíkovice, po roce 1921 název změněn na Zeschdorf leží v nadmořské výšce 545 m/n.m. Plocha katastrálního území obce je 714 ha.

Obec je poprvé připomínána v latinsky psané listině z roku 1314 pod názvem Těšíkova Lhota. Patřila ke klášteru Hradisko s vyjímkou mezidobí let 1314-1460 kdy byla součástí šternberského panství. Po zrušení kláštera v r. 1784 připadla náboženskému fondu. Z roku 1613 je nejstarší zpráva o dědičné rychtě Ujčíkově.

Poněmčování začalo v období 16 a 17 století ale ještě těsně před Bílou Horou (rok 1620) je v klášterních zápisech řada českých jmen. Tak např. roku 1600 postupuje svůj grunt Vincent Jorda svému synu Pavlu Jordovi, roku 1609 zaznamenán majetkový převod v rodině Vondrově. Dále se zde vyskytují již německá jména. Poněmčování bylo dokončeno v době pobělohorské.

V letech 1850-1960 byla obec Těšíkov samostatnou obcí v rámci politického a soudního okresu Šternberk v čele ze starostou. V době okupace byl Těšíkov střediskovou obcí Lipiny, Stachova a Domašova. Po zrušení šternberského okresu v roce 1960 se obec stala součástí okresu Olomouc. Roku 1974 byla obec připojena k městu Šternberku jehož je místní částí.

85228 návštěvníků© 2005 Ing.Karel Jorda, tesikov@email.cz