Historie

Samota Těšíkovský mlýn (Tscheschdorfer Mühle)

Na samotném okraji východního katastru obce se nacházela samota Těšíkovský mlýn (č.p.41), kde byl mlýn a pila (1932- nájemce Ludwig ).Na náhonu Trusovického (Bělkovického) potoka byla instalována jako pohonná jednotka Francisova turbína s průtočným množstvím 200 l/s a výkonu 8,14 kW.V současné době je zde obnovena pouze vodní nádrž.

Samota Těšíkovský mlýn
Samota Těšíkovský mlýn
84890 návštěvníků© 2005 Ing.Karel Jorda, tesikov@email.cz