Historie

Poválečná historie

Po odsunu Němců začíná nová "poválečná" historie obce. Většina nových osídlenců se v obci dlouho nezdržela, obec byla jako celé pohraničí neustále rabována. Většina zemědělských usedlostí, jež byly na tehdejší dobu velmi rozlehlé nebylo možno dále udržovat. Také ze strany dosídlenců k tomu nebyla sebemenší chuť. Vlivem převážně břidlicové krytiny z blízkého lomu v Bělkovickém údolí a v pozdějších letech také vlivem nedostatku stavebního materiálu na opravy došlo k tak velkým devastacím objektů, že většina usedlostí byla buď zbourána na stavební materiál a nebo nechána na pospas svému osudu. Poslední hromadné bourání proběhlo na pokyn tehdejších stranických funkcionářů roku 1961 kdy skupina ministerstva vnitra srovnala se zemí objekty č.p. 1,2,5,21,23,37.43,44,45.47 53,58 dohromady 12 domů.

Čtyři vesnické kapličky v minulosti sloužící pro slavnosti božího těla u zemědělských usedlostí č.p.10,12,15 a 31 se bohužel také nedochovaly. Byly rovněž zbourány na stavební materiál.

Do dnešních dnů se zachovalo v obci 32 domů ze staré zástavby. Za zmínku stojí že žádná zemědělská usedlost se nedochovala ve stavu před rokem 1945. Vyjímkou byl do roku 2005 nejstarší asi 400 let starý objekt č.p.10 Rychta, který vlivem lidské lhostejnosti poválečné devastace neprošel žádnou opravou, chátral až do osudného 21.února roku 2006, kdy se pod nebývale velkou pokrývkou sněhu jedné z nejdelších zim za posledních 40 let zhroutil.

Zdevastovaná Těšíkovská rychta (Erbgericht Leiter Nr. 10) stav roku 2005
Zdevastovaná Těšíkovská rychta (Erbgericht Leiter Nr. 10) stav roku 2005
Zborcená Těšíkovská rychta zima 2006
Zborcená Těšíkovská rychta zima 2006
Výstavba rekreačních objektů, chaty a chalupy

V době normalizace po roku 1972 začíná v obci vlivem překrásné okolní přírody a omezení možnosti cestování do ciziny zájem obyvatel Šternberka a Olomouce o koupi chalup k rekreačním účelům a začíná také výstavba nových rekreačních objektů a chat.

Přestavba posledního seníku v obci na rekreační objekt 1972-1980
Přestavba posledního seníku v obci na rekreační objekt 1972-1980

Tento vrcholí v roce 1976, kdy dochází na severovýchodní straně obce k výstavbě celé chatové osady.

Chatová osada

Díky práci chatařů a chalupářů tak dochází k částečné proměně obce a k záchraně mnoha chalup.Patrné je také zlepšením okolního prostředí těchto rekreačních objektů.84887 návštěvníků© 2005 Ing.Karel Jorda, tesikov@email.cz