Historie

Hostince v obci

V centru obce Těšíkov se do roku 1945 nacházely dva hostince. Hostinec na Rychtě (na statku č.p.1O) byl v majetku rodiny Leiter. Sloužil jen velmi bohatým obyvatelům obce a byl hojně vyhledáván zejména šternberskou klientelou při její cestě k výletnímu místu Těšíkovská kyselka. Jeho součástí byl i velký parketový taneční sál v prvním poschodí objektu.

Hostinec Leiter
Hostinec Leiter

Druhý hostinec, také s tanečním sálem byl v samém středu obce (č.p.22). Do roku 1945 byl v majetku rodiny Kimmel. Sloužil všem ostatním bez rozdílu majetkových poměrů.Po odsunu německého obyvatelstva byl dále provozován jako hostinec, později jako obchod s hostincem.V noci ze dne 6. na 7. června 1967 za nejasných okolností vyhořel.

Vyhořelý obecní hostinec 1967
Vyhořelý obecní hostinec 1967 (taneční sál již zbourán)
84893 návštěvníků© 2005 Ing.Karel Jorda, tesikov@email.cz