Historie

Charakteristika obce po stránce politické
Volby před rokem 1945:

V roce 1919-1938 byla nejsilnější stranou v Těšíkově-Deutsche agrare Partei ( BdL ).Po roce 1938 tuto sílu převzala Sudetendeutsche Partei ( SdP ).Po roce 1939 byl touto stranou dosazen poslední známý starosta Reinhold Schmid č.p.12 ( do 1945 ).

VolbyVolební účastBdLDCVDNSSdPDNPDSD
1929164864619-65
19351754917-101-7

Strany:
BdLBund der Landwirte (bis 1919 Deutsche agrare Partei)
DCVDeutsche christlich soziale Partei (bis 1919),Deutsche christlich soziale Volkspartei (1919-1938)
DNSDeutsche Arbeiterpartei (bis 1919), Deutsche nationalsozialistische Arbeiterpartei(1919-1933)
SdPSudetendeutschepartei (1935-1938): 1933-1935 Sudetendeutsche Heimatfront
DNPDeutsche Nationalpartei (1919-1933)
DSDDeutsche sozialdemokratische Arbeiterpertei

Spolky
Feuerwehr (Sbor dobrovolných hasičů)1888
BdD (Bund der Deutschen Nordmährens) Spolek němců severní moravy1911
DKV (Deutscher Kulturverband) Německý kulturní spolek1924
84898 návštěvníků© 2005 Ing.Karel Jorda, tesikov@email.cz