Historie

Obec v době okupace

V říjnu 1938 byla obec přičleněna k Velkoněmecké říši, kde zůstala až do osvobození. To proběhlo ruskými vojsky kolem poledne 5.5.1945.Příchod Rudé armády jak udává poválečná kronika očekávali němečtí obyvatelé s velkým strachem a doslova se třásli ukryti v okolních lesích.Zbraně, uniformy i ostatní pro Rudou armádu "závadné" předměty měli dobře ukryty.Obec podporovala Velkoněmeckou říši a byli v ní členové jednotek SS, SA a Hitlerjungend.

V době okupace byl Těšíkov (Zeschdorf) střediskovou obcí Lipiny (Lippein), Stachova (Stachendorf) a Domašova u Šternberka (Domeschau).

Vlivem válečných událostí nebyla obec mnoho poškozena.Vyjímku tvořil obchod se smíšeným zbožím č.p.44, který do základů vyhořel.Lehce byli poškozeny usedlosti č.p.36,58,8 a 10

Osídlování českými usedlíky začalo hned v prvních červnových dnech roku 1945. Během dvou měsíců byla obec osídlena.Dne 22.července 1945 byla v obci pořádána velkolepá slavnost pod heslem "Předání nacistických usedlostí do českých rukou". Účastnili se jí noví čeští usedlíci a obyvatelé okolních rovinatých obcí (Bělkovice, Lašťany). Odsun Němců byl proveden na tři etapy. Poslední transport byl uskutečněn 16. října 1946. (první čeští osídlence bydleli v hospodářstvích více než rok společně s jejich bývalými německými majiteli). Všech 277 obyvatel německé národnosti bylo odsunuto. Většina z nich do spolkové země Hesensko, kde ve městě Seligenstadt většina z nich našla svůj nový domov.

Vlivem poválečných událostí došlo i k několika obětem z řad německého obyvatelstva, o kterých nenajdeme nikde žádných informací. Za zmínku stojí majitelé Erbgerichtu č.p.10 Reynhold a Marie Leiter kteří byli zřejmě pro své bohatství a neochotu se přizpůsobit novým poměrům v květnu 1945 zabiti. Roku 1975 jim byl bývalými obyvateli obce sudetskými Němci vybudován důstojný památník, který však byl roku 1990 z místního hřbitova ukraden.

Erbgerich Leiter 1938 (Rychta)
Erbgerich Leiter 1938 (Rychta)
84889 návštěvníků© 2005 Ing.Karel Jorda, tesikov@email.cz